Άξονες Ανάπτυξης Κύπρου

Η ένταξη της Κύπρου στην ευρύτερη, χωρίς δασμούς, αγορά της Ε.Ε. το 2004, αποτέλεσε ορόσημο στην ιστορία της Κύπρου και διαπλάτυνε τους οικονομικούς και εμπορικούς της ορίζοντες μακροοικονομικά. Η ένταξή της στην ευρωζώνη το 2008, δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου. Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσιάζουν οι τομείς του εμπορίου, των ξενοδοχείων και εστιατορίων, επικοινωνιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς, επίσης, οι νομικές και λογιστικές δραστηριότητες που βοηθούν στην Ίδρυση Εταιρείας στην Κύπρο.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην περιοχή επιβάλλουν όπως η Κυπριακή Δημοκρατία να προχωρήσει τάχιστα στην υλοποίηση στρατηγικής ανάπτυξης, στοχεύοντας στην αξιοπιστία, την ευελιξία και την ανταγωνιστικότητά της. Η ανάκαμψη της Κύπρου, μετά από την κρίση βρίσκεται στα αρχικά στάδια και συνεπώς παραμένει εύθραυστη. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η συνέχιση της κοινής προσπάθειας για μεταρρύθμιση και εξυγίανση της οικονομίας της.

Ο αναπτυξιακός στόχος της χώρας θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στρατηγικών στόχων:

 1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή συνεργασίας
 2. Προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων
 3. Ενίσχυση της ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας σε δίκτυα και υπηρεσίες

Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης της χώρας είναι:

 • Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης – πρωτότυπα προϊόντα – νέα υλικά
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη οικολογικά αποτελεσματικών διεργασιών.
 • Καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής ανάπτυξη ή/και κατασκευή βιομηχανικού πρωτοτύπου για νέα ή βελτιωμένα προϊόντα.
 • Επέκταση ορίων και αντοχής δομικών υλικών.
 • Ανάπτυξη νέων υλικών προηγμένης τεχνολογίας.

Οι άξονες ανάπτυξης αφορούν τους εξής τομείς:

Α) Ενέργεια

 • Ορθολογική, αποτελεσματική χρήση – εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Τεχνολογίες μεταφοράς και διανομής ενέργειας.
 • Βελτίωση μεθόδων αξιοποίησης νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Β) Πληροφορική

 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων λογισμικών προγραμμάτων.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής στο τομέα της υγείας.
 • Νέες μέθοδοι εργασίας εξ αποστάσεως.
 • Ανάπτυξη νέων συστημάτων δυνητικής πραγματικότητας.

Γ) Τηλεπικοινωνίες

 • Ανάπτυξη νέων ποιοτικών υπηρεσιών.
 • Υπηρεσίες δικτύων δεύτερης και τρίτης γενιάς.
 • Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από πηγές εκπομπής τηλεπικοινωνιακών μέσων και επιδράσεις στον άνθρωπο.
 • Νέες εφαρμογές με οπτικές ίνες.

 

Πηγή: http://myportal.gr/axones-anaptixis-kiprou-2/

No Comments Yet

Comments are closed

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ